Bureauprofiel

DETAIL10 – Architectuur en bouwkunde

Bert Pepping
architect BNAAfbeelding

Valtherlaan 214
7815 BH Emmen

t 0591 – 659028
m 06 – 53668349
e info@detail10.nl
i www.detail10.nl

KvK nr. 01173006

Offerte aanvragen

Uw specifieke vraag kan alleen door middel van een persoonlijk gesprek tot een passende aanbieding leiden. Geen enkel project is gelijk, ook uw project is uniek. Het is daarom niet mogelijk om via deze website een automatisch gegenereerde offerte aan te vragen. Ik hoop dat u na het bezoeken van deze site ge?nteresseerd bent geraakt en ik nodig u dan ook graag uit om contact met mij op te nemen voor een ori?nterend gesprek. Binnen twee week breng ik – geheel vrijblijvend – een offerte uit, waarna u een gefundeerd besluit kunt nemen over een eventuele opdrachtverstrekking.

DNR 2005

Al onze werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd onder toepasselijkheid van de Standaardvoorwaarden De Nieuwe Regeling 2005 Rechtverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur (DNR 2005) met daarin onder meer opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en een arbitraal beding, dit laatste voor zover tussen partijen overeengekomen. DNR 2005 is gedeponeerd ter griffie bij de rechtbank te Amsterdam onder nummer 139/2004.